۸ هزار و ۲۰۰ نفر دوز تقویت کننده تزریق کردند
زنجان- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: ۷۹۳ هزار نفر در استان زنجان باید دوز یادآوری تزریق می‌کردند که از این تعداد تنها ۸۲۰۰ نفر معادل ۱.۱۵ درصد تزریق شدند.