‌۷ هزار قالب آب‌رسانی کشاورزی وارد فاز اجرایی شده است


به گزارش خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، سردار محمد زهرایی، رئیس گروه بسیج سازندگی ملت درست در این لحظه در نشست خبری رزمایش غول پیکر جهادگران فاطمی گفت: این رزمایش اجتناب کرده اند ۱۷ به همان اندازه ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی شکسته نشده داد: ماموریت بی نظیر بسیج سازندگی هدایت بچه ها به بخش‌های خدمت‌رسانی است. بعد اجتناب کرده اند فرمان ۹ بندی رئیس معظم انقلاب در ۱۱ مرداد ۹۸ به گروه‌های جهادی، شاهد افزایش به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی این گروه‌ها هستیم.

زهرایی افزود: در جاری حاضر ۴۲ هزار گروه جهادی در ملت سرزنده هستند کدام ممکن است کار خدمت رسانی را انجام می‌دهند در ۵۴۳ شهرستان شوراهای جهادی توسط این گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برگزاری انتخابات تعیین کنید گرفته‌اند.

رئیس گروه بسیج سازندگی ملت اظهار داشت: این گروه‌های جهادی در شهرستان‌ها در مجموع، مجمع جهادی هر استان را تشکیل می‌دهند کدام ممکن است هم اکنون ۳۲ مجمع جهانی جهادی استان {تشکیل شده است}.

وی گفت: مجمع سراسری نیز توسط مجامع استانی تعیین کنید می‌گیرند کدام ممکن است در سال جاری در سوم خردادماه در خرمشهر مونتاژ این مجمع سراسری برگزار می‌شود.

 

سردار زهرایی شکسته نشده داد: سال قبلی تحمیل قرارگاه‌های عملیاتی جهادی را آغاز کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۵ سال قصد داریم ۵۴۳  قرارگاه عملیات جهادی راه بیندازیم. بیش اجتناب کرده اند ۱۹۰ قرارگاه به همان اندازه نوروز امسال تحمیل شده است کدام ممکن است در سفر نوروزی عملیات کردند.

رئیس گروه بسیج سازندگی ملت اظهار داشت: در جاری حاضر ۱۴ هزار گروه جهادی ورزش دارند کدام ممکن است برای ادغام کردن ۱۵۳۰۰۰ جهادگر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز بسیج سازندگی، این گروه‌ها در هر منصفانه اجتناب کرده اند استان‌ها رزمایش همزمان برگزار می‌کنند.

وی اظهار داشت: سند اعتلای ۱۰ ساله بسیج کدام ممکن است اصل رئیس معظم انقلاب است، اجرایی می تواند. بسیجِ گام دوم، بسیج همه مردمان است ۹ بسیج گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما مفتخریم کدام ممکن است شناخته شده به عنوان منصفانه حلقه میانی تسهیلگر روابط بین امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت هستیم. نوک پیکان این حمام نیز گروه‌های جهادی هستند.

سردار زهرایی اظهار داشت: ۲ قرارگاه اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت زدایی به بسیج سازندگی واگذار شده است. مقامات نیز رویکردی مردم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما فوق العاده تصمیم گرفت هستیم کدام ممکن است همراه خود مقامات ماموریت‌های مشترکی را انجام دهیم.

رئیس گروه بسیج سازندگی ملت تاکید کرد: قالب کامل محرومیت‌زدایی در ۱۰۲۸۳ روستا اجرا می‌شود کدام ممکن است این قالب بر تامین آب شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب کشاورزی محور است. هم اکنون در ۷۱۳۸ روستا این قالب وارد فاز اجرایی شده است.

 

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول هدایت کنید