67 مهاجر غیرمعمول وارد آبهای ترکیه در خارج ازمیر شدند کمک گرفت67 مهاجر غیرمعمول وارد آبهای ترکیه در خارج ازمیر شدند کمک گرفت

دیدگاهتان را بنویسید