۴۰ میلیارد تومان بابت خسارت برق پرداخت شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالامیر یاقوتی درباره تعداد موارد خسارت برق گفت: در سال گذشته ۹۴ هزار مورد ثبت شده است که از این تعداد یک هزار و ۸۹۰ مورد مربوط به آتش سوزی و مابقی مربوط به تجهیزات بوده است. و تقریبا ۷۰ مورد مربوط به مرگ بود.

مدیر کل امور انرژی صنعت برق ادامه داد: طبق قانون بودجه سال گذشته مجموع منابعی که باید به این بخش اختصاص دهیم نزدیک به ۸۷ میلیارد است و می توانیم بر اساس این میزان پرداخت ها را انجام دهیم. بخشی از این ۸۷ میلیارد به خدمات خودبیمه ای اختصاص دارد.

به گفته وی، طبق قانون فقط مشترکانی حق دریافت خسارت دارند که حوادث ناشی از آتش سوزی، انفجار و مسمومیت باشد. چون مربوط به گاز و برق است، مسمومیت را شامل می شود.

مدیرکل امور انرژی صنعت برق اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده برای این کار در بودجه، مقرر شد ابتدا خسارات ناشی از آتش سوزی پرداخت شود و در صورت باقی ماندن مبالغ دیگر، به آدرس زیر مراجعه کنیم. بقیه تجهیزات الکتریکی آسیب دیده

وی ادامه داد: تاکنون از مجموع ۵۸ میلیاردی که می توانیم پرداخت کنیم، حدود ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. ۱۸ میلیارد باقیمانده به پرونده های آتش سوزی اختصاص می یابد، زیرا رسیدگی به پرونده های آتش سوزی زمان می برد. امیدوارم با فشار پشت شرکت بیمه آنها افتادند باید در این هفته تکلیف آنها را مشخص کنیم تا ببینیم چه منابعی برای رسیدگی به سایر موارد باقی مانده است.

مدیر کل امور انرژی صنعت برق افزود: در مورد پرونده های عادی نیز نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان به پرونده های مربوط به لوازم خانگی پرداخت شد و با آنها تسویه شد. از ۹۴ هزار پرونده، حدود ۳۰ هزار پرونده مربوط به این اداره بوده است. اولویت در حال حاضر در بخش پرداخت آتش نشانی است و باقی مانده بودجه به موارد آسیب به لوازم خانگی اختصاص می یابد.

یاقوتی در خصوص وضعیت پرداخت خسارت برق در سال ۱۴۰۱ گفت: شرکت بیمه آنها افتادند انتخاب نشد، اگرچه در مرداد ماه فراخوان مناقصه انجام شد، اما متاسفانه دریافت نشد. در آینده نزدیک مراحل مناقصه انجام خواهد شد و امیدواریم تا یک ماه آینده شرکت بیمه برگزار شود آنها افتادند تعیین شود.