۲۳۰ نهنگ را در سواحل تاسمانی استرالیا ببینید
حداقل ۲۳۰ «نهنگ خلبان» در یکی از سواحل غربی «تاسمانیا» که بخشی از ایالت های استرالیا است سرگردان شده اند. نهنگ های خلبان از اجتماعی ترین پستانداران جهان هستند و در گروه های بزرگ سفر می کنند. تیم های متخصص در تلاش برای بازگرداندن نهنگ های سالم به آب هستند. زیرا حدود نیمی از این نهنگ ها هنوز زنده هستند. دانشمندان تغییرات آب و هوایی را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در این حادثه ذکر کرده اند، اما علت اصلی به گل نشستن نهنگ ها همچنان یک راز باقی مانده است.