۲ هیئت سعودی به واشنگتن می رود
انتظار می‌رود که این دو هیئت شامل ده‌ها مقام و مدیران دولتی عربستان باشند که در مورد توافق‌نامه‌ها در برخی زمینه‌ها مانند حمل‌ونقل، لجستیک و انرژی‌های تجدیدپذیر گفتگو خواهند کرد.