۱۳ بدر حاج قاسم سلیمانی در روستای پدرش (فیلم)
شهید حاج قاسم مشابه با هر ایرانی اصیل به عرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سرزمین شخصی فداکار بود.