۱۱ نظامی مصری در کانال سوئز کشته شدند
حمله افراد مسلح به مرکز تصفیه آب در شرق کانال سوئز منجر به درگیری با نظامیان مامور حفاظت از این منطقه شد که در این درگیری ۱۱ نظامی از جمله یک افسر کشته و ۵ نظامی دیگر زخمی‌شدند.