۱.۸ میلیون خودرو در نوروز وارد آذربایجان شرقی شد


ارواج علی علیزاده در لحظه در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در تبریز تصدیق شد: تردد سند شده در سیزدهمین روز اجتناب کرده اند فروردین ماه امسال در خیابان های استان ۹۶۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳ مورد یعنی سال قبلی ۶۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶ مورد {بوده است}.

وی افزود: تردد در خیابان های آذربایجان شرقی همزمان همراه خود روز شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ فروردین نسبت به سال قبلی ۵۱ نسبت افزایش داشته است.

علیزاده اجتناب کرده اند ورود ۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ تجهیزات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزیمت ۵۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۲ تجهیزات خودرو به آذربایجان شرقی در شبیه به روز خبر داد.

هاب میانواب همچنان اصلی در بازدید کنندگان سایت آذربایجان شرقی است

وی همراه خود ردیابی به محورهای مواصلاتی آذربایجان شرقی اظهار داشت: اصولاً درگاه های آذربایجان شرقی اجتناب کرده اند محور میاندواب – ملکان همراه خود ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۰ واحد، محورهای مشجانشهر – اهر همراه خود ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۶ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیر سراب همراه خود ۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۹ واحد است. آزادراه زنجان – تبریز همراه خود ۶۸۵۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزیره اسلامی ۵۰۶۲ در رتبه های بعدی پرترددترین محورهای استان قرار دارند.

این مقام به فرماندهی در بخش بار استان همراه خود تایید افزایش ۲۹ درصدی کل تردد در خیابان های استان اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای ساختار سفر نوروزی به همان اندازه نوک ۱۳ فروردین تردد ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۴ {بوده است}. هزار ۵۰۸ تجهیزات خودرو در خیابان های آذربایجان شرقی سند شناسایی کرد کدام ممکن است این رقم نسبت به تردد ۱۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷ تردد در مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۲۹ نسبت انبساط داشته است.

به آگاه وی، مجموع نهاده های استان {در این} مدت بالغ بر خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۳ واحد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابر خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۴ واحد اجتناب کرده اند محورهای آذربایجان شرقی ساخت شده است.

انتهای پیام/۶۰۰۱۴
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید