۰ – ۰ هوادار پرسپولیس / حاضر یحیی به فرهاد در اولین ورزشی سال جدید
پرسپولیس همراه خود این نتیجه اختلاف شخصی همراه خود استقلال را همراه خود ۵۰ امتیاز به پنج امتیاز رساند با این حال این شانس را به آبی پوشان پایتخت داد به همان اندازه فردا اختلاف را به عدد ۸ برسانند. هواداران در سومین جذب می کند متوالی ۲۸ امتیازی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کلاس یازدهم جدول قرار گرفتند.