۸ مادر زندانی اجتناب کرده اند زندان مرکزی مشهد آزاد شدند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، همزمان همراه خود فینال روز ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید سعید فطر ۸ زندانی زن نیازمند عیدی شخصی را اجتناب کرده اند خیرین گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زندان مرکزی مشهد آزاد شدند.

مجموع بدهی این ۸ نفر ۳۰۷ میلیون تومان بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق کمک اصلی خیرین ستاد دیه استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت محله بسیج دختران، گروه بسیج حقوقدانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای اسلامی شهر مشهد این مبلغ صنوبر شد.

گفتنی است این ۸ زندانی زن پس اجتناب کرده اند برگزاری مراسمی در اندرزگاه نسوان، اجتناب کرده اند زندان آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آغوش خانوار شخصی بازگشتند.