یک زن بر اثر سیل در آباده طشک فارس جان باخت
پس از وقوع سیل در بسیاری از نقاط فارس، شهر طشک به شدت دچار سیل شد و با مدیریت و تنگ کردن آب، متأسفانه زنی از عشایر گرنه خالص این منطقه دچار سکته مغزی شد و جان خود را از دست داد.