یک خلبان بازنشسته ایرانی-آمریکایی به دلیل فروش اطلاعات نظامی آمریکا به چین مجرم شناخته شد
شاپور معینیان برای ایفای نقش در مقام دولت خارجی به حداکثر ۵ سال حبس و ۲۵۰ هزار دلار جزای نقدی و برای دروغگویی در هنگام تکمیل فرم های امنیتی به حداکثر ۱۰ سال حبس و ۲۵۰ هزار دلار جریمه نقدی دیگر محکوم می شود.