گزارش کنگره آمریکا در مورد توانایی ایران در تولید سلاح هسته ای
گزارش کنگره آمریکا: ایران به توانایی تولید تسلیحات هسته‌ای در برخی زمینه‌ها دست یافته است، اما برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کرده و بر تمام فناوری‌های لازم برای ساخت چنین سلاح‌هایی تسلط ندارد.