گروه ملل تحریک کردن شومینه بس ۲ ماهه در یمن را تایید کرد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانگروه ملل متحد ادعا کرد کدام ممکن است همراه خود تمدید شومینه بس ۲ ماهه اجتناب کرده اند روز شنبه، اول ماه مبارک رمضان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی بر بالا کشتی گاز به فرودگاه صنعا موافقت کرده است.

هانس گراندبرگ، فرستاده ویژه گروه ملل در امور یمن ذکر شد: «طرف‌های نبرد به هدایت گروه ملل برای شومینه‌بس ۲ ماهه پاسخ سازنده داده‌اند کدام ممکن است فردا، دوم آوریل، ساعت ۷ بعد اجتناب کرده اند ظهر اجرایی می‌شود».

آموزش داده شده است تبدیل می شود همراه خود هماهنگی طرفین شومینه بس پس اجتناب کرده اند ۲ ماه قابل تمدید است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل گروه ملل متحد نیز اجتناب کرده اند این اعلامیه استقبال کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است روندی سیاسی برای برقراری صلح در یمن تحریک کردن شود. وی ذکر شد: “ممکن است باید اجتناب کرده اند این شتاب بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه مشخص شوید کدام ممکن است شومینه بس به طور مناسب رعایت تبدیل می شود، تجدید تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه الگو سیاسی دقیق تحریک کردن تبدیل می شود.”

گوترش افزود: «این آرم می‌دهد کدام ممکن است صلح قابل دستیابی است حتی روزی کدام ممکن است همه عامل غیر قابل تصور به تذکر می‌رسد، روزی کدام ممکن است آرزو برای دادن امتیاز موجود است».

گروندبرگ ذکر شد: «۲ طرف هماهنگی کردند کدام ممکن است تمامی عملیات های تهاجمی اثیری، زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند مرزهای یمن را متوقف کنند». آنها علاوه بر این موافقت کردند کدام ممکن است به کشتی های گاز رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروازهای تجاری اجازه دریافت پذیرش در بنادر حدیده را بدهند به همان اندازه در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج فرودگاه صنعا برای مقاصد اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده کار کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید گراندبرگ روز جمعه افزود کدام ممکن است “۲ طرف هماهنگی کردند کدام ممکن است تحمل نظارت من می خواهم برای باز کردن بزرگراه ها در تعز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر استان های یمن جلب رضایت کنند.” وی اجتناب کرده اند همکاری ۲ طرف همراه خود حسن نیت تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هدف اجتناب کرده اند این شومینه بس رهایی یمنی ها اجتناب کرده اند شر خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر تکیه بر بالا دادن به این نبرد است.

گروندبرگ ذکر شد کدام ممکن است به مدت ۲ ماه “همراه خود هدف بدست آوردن به شومینه بس ابدی” به کار با هم همراه خود طرف های مربوطه یکپارچه خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر ۲ طرف خواست به همان اندازه به شومینه بس پایبند باشند.

بر ایده آمار گروه ملل، ۳۰ میلیون یمنی از نزدیک به کمک خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۸۰ نسبت اجتناب کرده اند گروه این ملت خشمگین از یک راه یا دیگری کمک خواستن دارند.