کشف حجاب کامل خبرنگار روسی در پشت صحنه مصاحبه با وزیر ارتباطات/گشت ارشاد مدیران کجاست؟
تصویری از مصاحبه خبرنگار روس با وزیر ارتباطات در مسکو منتشر شده است. این تصویر بحث های زیادی را در شبکه های اجتماعی به راه انداخت.