کشته شدن یک ارتش ترکیه در شمال عراق – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه النشره، وزارت حفاظت ترکیه در ادعا ای اجتناب کرده اند کشه شدن یک ارتش این ملت در شمال عراق خبر داد.

بر ایده این گزارش، وزارت حفاظت ترکیه ادعا کرد کدام ممکن است یک ارتش این ملت در عملیات علیه اجزا پ ک ک در شمال عراق کشته شد.

{در این} ادعا آمده است کدام ممکن است این ارتش ترکیه براثر جراحات وارده در پی انفجار یک بمب در جهان عملیات کشته شد.