چند نکته کلیدی در مورد رشد و تکامل کودکان و نوجوانان: علائمی که باید جدی بگیرید و به پزشک مراجعه کنید (فیلم)
چه علائمی می تواند به ما هشدار دهد که رشد کودکمان مختل شده است. آیا اصطلاحاتی مانند منحنی رشد را شنیده اید؟ با ایجاد منحنی رشد، پزشک می تواند رشد کودک شما را بررسی کند و در صورت مشاهده مشکل، او را درمان کند.