چند نکته در مورد نحوه استفاده صحیح از توالت! (+عکس)بسیاری از مردم هنگام استفاده از توالت برای کار با تلفن خود و گشت و گذار در اینترنت خم می شوند، اما باید بدانیم که این بسیار بد است.