پیش سوراخ بینی کشتار روزانه ۸۷ تن مرغ در ماه مبارک رمضان


سام مردانی همین الان در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در شهرکرد، همراه خود دقیق اینکه اجتناب کرده اند نوروز تاکنون مرغ های بیشتری بیش اجتناب کرده اند خواستن استانداری ذبح شده است، تصدیق شد: این انواع مرغ اصولاً اجتناب کرده اند حد خواستن استانداری کشتار شده است.

مسئله افزایش تولیدات دامی جهاد کشاورزی افزود: خواستن روزانه استان به مرغ در شرایط دوره ای بین ۵۰ به همان اندازه ۶۰ تن است با این حال اکنون کدام ممکن است نشتی صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغ به استان های همجوار کشتی تبدیل می شود به ۸۰ تن رسیده است. ” زمانی ۸۷ نفر را در ماه رمضان می کشد.

وی یکپارچه داد: معمولا تمایز قیمت اجناس مشوقی برای سودجویان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است قیمت مرغ {در این} استان نسبت به استان های همجوار بودجه تر است، نشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه کالا موجود است.

مردانی همراه خود ردیابی به اینکه کمبودی در بخش فرآورده های دامی برای استان نداریم، اظهار داشت: سالانه ۱۰ هزار تن گوشت بنفش بیش اجتناب کرده اند خواستن استان ساخت تبدیل می شود کدام ممکن است بعد از همه این محصول اجتناب کرده اند استان هم صادر تبدیل می شود با این حال به این میزان نیست. یادآور مرغ مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک است.

انتهای پیام/۶۸۰۳۶
این را برای صفحه اول توصیه دهید