پیاده روی اربعین؛ هم زیارت و هم رضایت، اما اگر صدا و رادیو زیاده روی نباشد!
اینکه ۵ میلیون ایرانی اعم از زن و مرد، دختر و پسر برای انجام سیاحت یا زیارت مذهبی خاص به کشور دیگری می روند و از کل برنامه احساس رضایت می کنند اتفاق کوچکی نیست، بلکه به شرطی تشریفات مردمی و در خدمت رضایت و احساس مثبت اندیشی و آرامش را به پروژه دولتی تبدیل نکنید. هر چه این آیین محبوب تر باشد، بهتر است و هر چه رسمی و حکومتی تر باشد، از روح تاریخی خود دورتر است. این همان نکته ای است که صدا و سیما ظاهراً آن را نفهمیده و فکر کرده تا حد امکان جنبه خبری به آن بدهد و صد بار با بزرگوار محترم رئیس ستاد و ۵۰ بار با فرمانده کل قوا مصاحبه کرده است. -رئیس نیروی انتظامی و کلیه انتقادات در مورد اغتشاشات منطقه ای یا موارد و بی نظمی ها. انکار نکنید که او کار تبلیغاتی بهتری انجام داده است