پژو ۴۰۶; پژو ۴۰۵ برادر ناتنی در ایران (فیلم)


پژو ۴۰۶ به هیچ وجه به طور مناسب وارد ایران نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها کپی های آن به صورت تک وارداتی در ایران دیده می شد. این خودرو کدام ممکن است شناخته شده به عنوان آپدیت پژو ۴۰۵ ساخت شد، همراه خود اصلاحات ظاهری جالب، محصولی اخیر زمان شخصی محسوب می شد. این خودرو اجتناب کرده اند خوب دوچرخه ۶ سیلندر بهره می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها رفاهی آن فراتر اجتناب کرده اند چیزی است کدام ممکن است در پژو ۴۰۵ می بینیم. {در این} ویدیو بازرسی پژو ۴۰۶ توسط بنزین فلت در سال ۹۵ را بیانیه می کنیم.

به گزارش کماپرس، پژو پارس هر دو پرشیا ظاهر های غیرقابل انکاری همراه خود پژو ۴۰۶ دارد با این حال در زیر آن پژو ۴۰۵ کدام ممکن است به تذکر نمی رسد قصد تنظیم در ایران خودرو را داشته باشد. دوچرخه قادر مطلق ۶ سیلندر خطی پژو ۴۰۶ در موقعیت به ساخت ۲۰۷ اسب بخار توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۵ نیوتن متر گشتاور است. شایان اشاره کردن است این خودرو مدل خانوادگی پژو ۴۰۵ است کدام ممکن است در صورت دریافت پذیرش در بازار ایران جایگاه خوبی کسب می کرد. چندی پیش مدل ای اجتناب کرده اند آن در ایران گفتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آن نزدیک به ۴۰۰ میلیون بود.

ویدیوهای پربازدید را تماشا کنید:

برای ورود سریعتر: