پلمپ تالار عروسی در شب شهادت امام جواد.
فرمانده انتظامی اقلیدس فارس به اجرای طرح های مختلف پلیسی و نظارت بر اصناف اشاره کرد و افزود: پلیس با افراد سودجو و هنجارشکن برخورد قانونی می کند.