پلمب و پرکردن غیر مجاز چاه در استان قم – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، ابراهیم معتمدی شامگاه پنجشنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان قم و نهمین جلسه کمیته مناسب سازی استان با کم آبی اظهار داشت: استفاده از پساب ها باید به طور کامل انجام شود. طبق ضوابط و مقررات و سازمان جهاد کشاورزی استان قم باید فهرستی از چاه های اعزامی مجاز به استفاده از پساب برای آب منطقه ای تهیه کند.

وی گفت: افرادی که به صورت غیرمجاز از فاضلاب استفاده می کنند باید شناسایی و با آنها برخورد قانونی شود.

وی افزود: اقتصادی شادی نیاز به مصرف انرژی در استان قم وجود دارد و در این راستا شرکت توزیع نیروی برق استان با همکاری جهاد کشاورزی قم باید با تغییر نام ها نسبت به صرفه جویی در مصرف برق در بخش کشاورزی اقدام کنند. چاه ها بر اساس مجوزهای صادره از سازمان آب منطقه ای.

وی ادامه داد: نهادهای متولی نیز موظفند با تامین اعتبار لازم ضمن تشویق کشاورزان به استفاده از کنتورهای هوشمند، نسبت به تغییر انتصابات تا پایان سال مالی آینده اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی دولت قم ادامه داد: شرکت آب منطقه ای استان قم با همکاری سایر دستگاه های متولی نسبت به پلمب و پرکردن چاه های پر نشده مجاز در استان قم اقدام کند.