پرواز مضر جنگنده های اف ۱۶ ترکیه در رزمایش ناتو


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، رسانه های یونان روز دوشنبه گزارش دادند کدام ممکن است جنگنده های ترکیه در جریان مانور اثیری ناتو {در این} جهان با بیرون این سیستم ریزی به پرواز درآمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم اثیری یونان را نقض کردند.

به گزارش شبکه موقعیت یابی تاکینگ گریس، جنگنده های ترکیه در روزهای فعلی ۹ تنها خوب بار حریم اثیری یونان را نقض کردند، اما علاوه بر این تمرینات تعدادی از ملیتی ناتو در جنوب دریای اژه را نیز متوقف کردند.

طی تمرینات این سیستم ریزی شده ای کدام ممکن است در آن نیروهای اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی ناتو همراه خود یکدیگر همکاری داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین انجام تمرینات پدافند اثیری، ۲ جنگنده اف-۱۶ ترکیه به طور بوتلگ وارد جزیره شرقی کارپاتوس شدند کدام ممکن است {به دلیل} تمرینات ناتو اجتناب کرده اند راه اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی مسدود شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم اثیری یونان را نقض کردند. .

به دلیل تحریکات ترکیه، فرمانده اسپانیایی ناتو مجبور به توقف آموزش شد. دارایی ها آگاه علاوه بر این گزارش دادند کدام ممکن است افسران ناتو کدام ممکن است گستاخانه اجتناب کرده اند رفتار ترکیه عصبانی شده بودند، به جنگنده های ترکیه اصل دادند کدام ممکن است این تخلف را تجزیه و تحلیل کنند.

این دومین بار است کدام ممکن است جنگنده های ترکیه در تمرینات ناتو مداخله می کنند. پیش اجتناب کرده اند این هواپیماهای جنگی ترکیه همراه خود پروازهای نامطلوب ایمنی کشتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگنده های ناتو را به خطر انداخته بودند. این سلسله رزمایش ناتو به همان اندازه ۷ آوریل (پنجشنبه ۱۸ آوریل) شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

این رزمایش ها کدام ممکن است سالانه {در میان} متحدان ناتو برگزار تبدیل می شود، برای ادغام کردن سناریوهای اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریایی است. برای اولین بار ۲ ناو هواپیمابر آمریکایی به تماس گرفتن های هری اس ترومن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شارل دوگل در رزمایش در دریای اژه نمایندگی می کنند.

روابط ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونان، ۲ عضو بی وقفهً تیره‌شده ناتو، سال قبلی از نزدیک شدیدتر شد، از کشتی‌های جنگی در شرق مدیترانه بر بالا مرزهای دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق نشاط حاوی شدند. یونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه سال قبلی {به دلیل} اختلاف بر بالا اکتشاف بنزین در شرق مدیترانه به ۱ رویارویی نیروی دریایی نزدیک شدند. ترکیه صدها گفتن کرده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند یونان تمایل دارد کدام ممکن است راه رفع های سیاسی {صلح آمیز} را در مقابل راه رفع های تهاجمی دنبال تنبل.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول هدایت دهید