پاییز محلی | اتصالات انقباض اسلب در دستگاه


سقوط محلی

سقوط محلی

سقوط محلی

یکی از روش های فیزیکی استفاده از روش فیزیوتراپی است که با استفاده از وسایلی مانند RF و coitus بسته به شرایط فرد ، هر دو روش انجام می شود.قابل استفاده با برنامه های غذایی.

برخی از این دستگاه ها که توسط متخصصان غذا تأیید شده اند عبارتند از: پاکسازی بدن با دستگاه RF و پاکسازی بدن با دستگاه کویتوس.

در صورت درخواست ، یکی از این روشها همراه با غذا استفاده می شود. این امر نتایج بهتری را به دنبال دارد و باعث کاهش وزن و کاهش وزن می شود.

ما همچنین می توانیم با استفاده از تکنیک های ماساژ محلی سلولیت را از بین ببریم. در واقع ، این یک راه خوب برای از بین بردن سلولیت است.

دیدگاهتان را بنویسید