وزیر کشور: امکان تمدید گذرنامه در مرز وجود ندارد




وی با بیان اینکه گذرنامه باید از اعتبار کافی برخوردار باشد، گفت: اگر با دولت عراق به نتیجه رسیدیم و تردد با گذر موقت امکان پذیر شد به اطلاع شما می رسانیم.