وزیر راه: با وضعیت فعلی حمل و نقل به جایی نمی رسیم ترانزیت/ برای ساخت راه آهن رشت – آستارا باید ساختمان وزارتخانه را فروخت.
با رونق مسیرهای کریدور علاوه بر درآمدزایی برای کشور، این موضوع از نظر مسائل سیاسی در منطقه بسیار حائز اهمیت است. البته ما فرصت هایی را از دست دادیم که بازگشت آنها غیرممکن است و یا خیلی سخت است.