وزیر آموزش و پرورش به سوالاتی دانستن درباره بازگشایی مدارس پاسخ داد
داده ها‌آموزان دو سال است کدام ممکن است اجتناب کرده اند دانشکده در اطراف بوده‌اند و رفتار‌هایی پیدا کرده‌اند کدام ممکن است باید گام به گام اصلاح کنند. اجتناب کرده اند همکاران خواهشمندیم در مدرسه درس به طور قابل توجهی در ماه مبارک رمضان انعطاف پذیر باشند.