وزارت ورزش اعلام کرد: ضوابط ورود زنان به ورزشگاه‌ها/ بهترین شرایط در انتظار ۳ شهر مذهبی
انتخاب سه شهر مذهبی مشهد، قم و شهرری با توجه به بافت اجتماعی آن‌ها مدنظر قرار گرفته است و این انتخاب صرفا بحث وجود اماکن مذهبی مطرح نیست.