وزارت رفاه اجتماعی: ۷ میلیون جامانده یارانه نگران نباشند/ وارد سامانه وزارت رفاه نشوید
به عنوان مثال ممکن است سال ۹۳ پدر خانواده به علت تمکن مالی از دریافت یارانه انصراف داده باشد، اما سال‌های گذشته فرزندانش ازدواج کرده و زندگی شان جدا شده ولی تمکن مالی ندارند و مشمول یارانه می‌شوند.