ورود یک هیئت آمریکایی به تایپه در سفری اعلام نشده را ببینید
یک هیئت آمریکایی متشکل از چند قانونگذار این کشور در سفری از پیش اعلام نشده وارد تایوان شد. ساعتی پیش پکن این سفر را بازی با آتش خواند و به آمریکا هشدار داد که از انجام آن دست بردارد.