ورود سامانه بارشی جدید به کشور
روز شنبه (۲۴ مردادماه) با ورود سامانه بارشی جدید، در بخش هایی از شمال غرب، غرب، ارتفاعات و ارتفاعات مرکز زاگرس و البرز و سواحل بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود. از خزر. دریا.