واریا غفوری بازداشت شد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، واریا غفوری بازیکن تیم فولاد خوزستان به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد.

همشهری آنلاین نوشت: این بازداشت به دستور دادگاه صورت گرفت و بازیکن تیم فولاد که پیش از این برای پاسخگویی در مورد برخی مسائل فراخوانده شده بود، به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد.