هیچ شهرستانی در کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد وضعیت بنفش ندارد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلام نژاد افزود: براساس نقشه آماری سامانه {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت هم اکنون ۲ شهرستان نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت شهرستان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

وی یکپارچه داد: شهرستان‌های لنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشت در وضعیت نارنجی کرونایی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستانهای بویراحمد، بهمئی، دنا، مارگون، کهگیلویه، گچساران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرام نیز اجتناب کرده اند جمله مناطق زرد کرونایی هستند.