هوای تهران در مرز آلودگی


به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته ۹۹ و کیفیت هوای تهران در حد قابل قبول و در آستانه آلودگی قرار گرفت.

همچنین طی ۴۸ ساعت گذشته این شاخص ۷۸ و کیفیت هوا در تهران بود.

تهران از ابتدای سال تنها دو روز هوای پاک داشت و بیشتر روزهای تهران آلوده و قابل قبول بود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید