همین جا جشن رنگی بهار شخصیت است / بریم مهمانی پایین بام ایران – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر – گروه استانداری ها: افراد لرستان در سرزمینی مسکن می کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند شمال به همان اندازه جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق به همان اندازه غرب همراه خود جاذبه های رنگی احاطه شده است، باید شکرگزار این همه نعمت خدادادی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن در بهبود مالی استان نهایت استفاده را برد.

لرستان را می توان سرزمین کوه های اوج به فلک کشیده، رودخانه های خروشان، آبشارهای جادویی، دشت های بهشتی، دریاچه های بی همتا، دریاچه های بکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل های آشفتگی بلوط نامید کدام ممکن است بهشت ​​تکه ای ناب اجتناب کرده اند شخصیت است. مبارزه ایران اسلامی را در آغوش گرفته است.

اینجا جشن رنگارنگ بهار طبیعت است / به جشن طبیعت روی پشت بام ایران برویم

شاید در کمتر جایی تعدادی از کیلومتری اجتناب کرده اند تالاب های قلمرو گرمسیری بلدختر به همان اندازه موضوع کوه برفی اشترنکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونل برفی. زنا اکتسابی: ۴ فصل راستان فرصتی است کدام ممکن است به تذکر کمتر مورد ملاحظه قرار گرفته است.

لرستان، مکان منحصر به شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه های مغفول مانده

مکان منحصر به شخص استان لرستان اجتناب کرده اند تذکر موقعیت شاخص پیوستن اجتناب کرده اند تولید دیگری سود های این استان حاصلخیز است. لرستان اجتناب کرده اند شمال به استان های مرکزی همدان، اجتناب کرده اند جنوب به استان خوزستان، اجتناب کرده اند شرق به استان اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند غرب به استان های کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام محدود تبدیل می شود.

اینجا جشن رنگارنگ بهار طبیعت است / به جشن طبیعت روی پشت بام ایران برویم

جایگاه ویژه استان {در میان} استان های مذکور، لرستان را شناخته شده به عنوان شاهراهی ویژه برای ارتباط شمال به جنوب، شرق به غرب تغییر کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین مسئله ممکن است زمینه را برای توسل به مسافران زیادی اجتناب کرده اند این استان فراهم تدریجی.

وجود جاذبه های خالص اجتناب کرده اند جمله آبشارهایی یادآور آبشار بیشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبشار نوویآبشار سفید، آبشار عضو شدن در به، آبشار تراپ زنگ، چشمه های آب معدنی یادآور چشمه گراب کودشت، آبنما گراب امامزاده حسنعلی جودرز، چشمه گوگرد پرافتاب همخوانی از گرفتن چ خندق را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمه سراب در الفلاح کاکاچارفدریاچه های شکوه یادآور دریاچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاچه جوهر ستالاب های شکوه یادآور حیاط پشتی دالان بروجرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالاب هفت بلدختر این استان را به یکی اجتناب کرده اند استان های تولید دیگری اجتناب کرده اند تذکر شخصیت گردی تغییر کرده است.

لرستان سرزمین کوه‌ها، جنگل‌ها، آبشارها، رودخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشت‌هاست

لرستان سرزمینی کوهستانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمی اجتناب کرده اند مساحت آن را کوه ها نمایند. {در این} استان ۳۵ ارتفاع همراه خود قله بیش اجتناب کرده اند سه هزار متر موجود است. این کوه‌ها در تمام اندازه سال روکش دار اجتناب کرده اند برف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها آبی مهمی {برای حفظ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاچه‌های زیبای این کوه‌ها در حوضه آبریز رودخانه دس قرار دارند.

اینجا جشن رنگارنگ بهار طبیعت است / به جشن طبیعت روی پشت بام ایران برویم

{در این} میان لرستان یکی اجتناب کرده اند استان‌هایی است کدام ممکن است دارای دشت‌های مخمل خواب دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید لطیف فراوانی برای شخصیت‌گردان است. اجتناب کرده اند دشت های استان لرستان می توان به دشت سیلاخور، دشت الیگودرز، دشت ردیابی کرد. آنتروپی، دوش گرفت کودشت وی به تولید دیگری دشت های ظریف این استان ردیابی کرد.

علاوه بر این پر اجتناب کرده اند آب اکثر بخش های آبخیز ایران در ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده جغرافیایی استان لرستان واقع شدند کدام ممکن است طبیعتی حاصلخیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهشتی را به وجود معرفی شده است است. مبارزه {در این} سطح اجتناب کرده اند سرزمین ایران.

در استان لرستان بیش اجتناب کرده اند ۳۳ رودخانه ابدی موجود است کدام ممکن است بر ایده حوضه آبریز به ۳ دسته بی نظیر قطع می شوند. رودخانه‌های حوضه دس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه‌های بخش کرخه در مجموع ۹۶ سهم مساحت استان را در بر می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه‌های حوضه مرکزی کدام ممکن است ناحیه کوچکی در شرق است. اکثر استان را اشغال کردند.

در لرستان ۵۰ آبشار غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد موجود است

با این حال وجود این رودخانه های غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر آب، آبشارهای بی نظیری را در هدف این رودخانه ها در دل صخره های این استان به وجود معرفی شده است است.

در جاری حاضر بیش از پنجاه آبشار غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد در استان لرستان موجود است کدام ممکن است تا حد زیادی آنها در رودخانه های این استان قرار دارند.

اینجا جشن رنگارنگ بهار طبیعت است / به جشن طبیعت روی پشت بام ایران برویم

وجود رودخانه‌ها، تالاب‌های بی‌نظیر، دریاچه‌های غول پیکر، کوه‌های اوج به فلک کشیده، دشت‌های بزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبشارهای بی‌نظیر اجتناب کرده اند عملکرد‌های قلمرو لرستان است کدام ممکن است همراه خود پهن کردن جنگل‌های آشفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع بکر، رمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلید این بهشت ​​انصافاً پایان دادن می‌شود.

به همین دلیل نیمی اجتناب کرده اند مساحت استان لرستان روکش دار اجتناب کرده اند جنگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتع است. تا حد زیادی جنگل های لرستان بلوط است. پراکندگی چوب بینهبادام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوط همراه خود قله منحصر به فرد است.