هلیکوپتر این نمایندگی آمریکایی اجتناب کرده اند محدودیت های حمله ها اثیری دوربرد در بلند مدت سرپیچی می تدریجی! (+ فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس)این پرواز بلوغ طراحی بالگرد خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی برای پشتیبانی اجتناب کرده اند ماموریت های حمله دوربرد در بلند مدت را آرم می دهد.