هفته نامه خط حزب الله با عنوان «ملت در برابر ظلم و کینه توزی» منتشر شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، خط حزب الله در گزارش هفتگی خود، نگاهی به مواضع و اقدامات متناقض دارد. آتش زا آمریکا و غرب در قبال حوادثی مانند اغتشاشات اخیر و حادثه تروریستی حرم علیه ملت ایران و رفتارهای دوگانه آنها هستند. شاهچراغ سلام الله علیه در شیراز بررسی شود.

سخنرانی هفته این شماره از خط حزب الله با عنوان «درک و اعلام موضع» به مسئولیت خواص در شرایط وخیم کشور می پردازد.