هشدار نارنجی به خوزستان: توده جدیدی از گرد و غبار یکشنبه شب وارد می شود
کارگروه اورژانس آلودگی هوای خوزستان از تعطیلی ادارات و سازمان ها در پنج شهر آبادان، خرمشهر، هویزه، دشت آزادگان و شادگان به دلیل هجوم گرد و غبار در روز یکشنبه خبر داده بود.