هشدار نادرست در مورد بدافزار چاپلین
بدافزار جدیدی به نام چاپلین اخیرا در زیرساخت های حیاتی فعال شده است که عامل بروز حوادث سایبری و اختلالات اخیر بوده است.