نیمه بازدید کننده بعدی کی چاپ شده میشه؟


ایرج طهماسب پس اجتناب کرده اند ۴ سال دوری اجتناب کرده اند تلویزیون، همراه خود عالی این سیستم بازدید کننده خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید پربیننده به ترکیبی هوادارانش بازگشته است. بعد از همه این بار در مقابل سه جامعه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، جامعه حاضر خانگی میزبان این مهمانی بود.

برای ورود سریعتر به اطلاعات اخیر در حال حاضر، Camapress اینستاگرام را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کامبرس، این سیستم بازدید کننده به کارگردانی ایرج طهماسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی حسن خدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا فرهانی برای چاپ شده اجتناب کرده اند جامعه حاضر خانگی نوروز ۱۴۰۱ کنار هم قرار دادن شد کدام ممکن است ایرج طهماسب در حالی این سیستم جدید شخصی را چاپ شده کرد کدام ممکن است اثری اجتناب کرده اند عروسک های عجیب و غریب کلاه قرمزی نیست. .

شخصیت های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیح این سیستم بازدید کننده کدام ممکن است تاکنون راه اندازی شد شدند عبارتند اجتناب کرده اند: موشه، مجسی، قیما خانم، بش، تجهیزات خانم، شباش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دی جی همراه خود صدای هوتن شکیبا، سهیل مستغابیان، کاظم سیاحی، الی امامی، امیر ادیب. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازنین شعبانی: این سیستم ایفای عملکرد می تنبل. این در حالی است کدام ممکن است نیمه های چاپ شده شده اجتناب کرده اند این سیستم بازدید کننده تاکنون همراه خود حضور مهمانانی چون پرناز ایزدار، هومان سیدی، سروان خسروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زانیار خسروی چاپ شده شده است.

ایرج طهماسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم بازدید کننده

ایرج طهماسب کدام ممکن است در سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون ایران همراه خود سریال ترجیح کلاه قرمزی همراه خود عنوان Mr. مجری فارغ التحصیل تئاتر اجتناب کرده اند کالج هنرهای زیبای تهران است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان بازیگر، کارگردان عروسک، کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمنامه نویس ورزش می تنبل.

طهماسب انجام دادن را در فیلم فراتر اجتناب کرده اند مه تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود مونتاژ این سیستم های تلویزیونی برای کلاه قرمزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرخاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی بود یکی نبود به مشهور رسید. او جدا از این در فیلم های شیرینی پزی سروناز کلاه قرمزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال نوروزی کلاه قرمزی تفریحی کرده است.

بازدید کننده بعد اجتناب کرده اند نوروز چه روزی چاپ شده تبدیل می شود؟

این سیستم بازدید کننده ایرج طهماسب کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در سفر نوروز ۱۴۰۱ در روزهای سه شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ شنبه چاپ شده می شد، هر هفته پنجشنبه ها ساعت ۲۱ بعد اجتناب کرده اند سفر عید در نیم آوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبیکا چاپ شده تبدیل می شود.

برای ورود سریعتر: