“نیلز بور”؛ از دروازه بانی فوتبال تا مکانیک کوانتومی و در نهایت بمب اتم!
هنگامی که بور از این خبر مطلع شد، بلافاصله معنای وحشتناک شکستن اتم و انرژی عظیمی که آن را آزاد می کرد را درک کرد. در همان سال به آمریکا رفت و به «انیشتین» هشدار داد که آلمان نازی دانش نظری لازم برای شروع تحقیقات برای ساخت بمب اتمی را دارد. انیشتین موضوع را به “آیزنهاور” رئیس جمهور آمریکا اطلاع داد و همچنین دستور داد که پروژه منهتن آغاز شود تا ایالات متحده اولین کشور دارای بمب اتم شود.