نماینده مجلس: اگر ۲۰ روز واردات صورت نگیرد، ذخایر استراتژیک کشور به صفر می رسد/ در صورت ادامه وضعیت کالاهای اساسی به وزیر کشاورزی اعلام می کنیم.عضو کمیسیون کشاورزی ریاست مجلس: ذخیره استراتژیک نداریم طبق قانون باید حداقل ۶ ماه ذخیره کالاهایی مانند آرد، گندم، روغن، برنج و شکر داشته باشیم. اما موجودی آنها به ۲۰ روز نمی رسد، یعنی اگر تا ۲۰ روز واردات انجام نشود، موجودی کالاهای کشور صفر می شود.