نماز صبح روز ۱۴ فروردین چقدر است؟


چهاردهم فروردین اولین روز ماه مبارک رمضان است. اذان صبح در امروز ساعت ۵:۲۱ {خواهد بود}. اذان مغرب در اولین روز ماه مبارک رمضان ساعت ۱۹:۴۷ گفتن شد.

برای ورود سریعتر به اطلاعات اخیر اینستاگرام Camapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به آموزش داده شده است کامبریس، ماه رمضان یکی اجتناب کرده اند رویداد های مذهبی شیعیان به شمار {می رود}. مسلمانان {در این} ماه ۳۰ روز درست روزه می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشامیدن پرهیز می کنند. روزه مسلمانان اجتناب کرده اند اذان صبح به همان اندازه اذان شب آفتاب آغاز تبدیل می شود. بعد از همه هر کس {به دلیل} مشکلات بدنی هر دو عارضه نتواند روزه بگیرد اجتناب کرده اند روزه معاف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید توبه تدریجی.

معمولاً در ابتدای ماه مبارک رمضان برای رویت هلال به متنوع متخصص حرفه ای خواستن است. مستحقان روزه در صورت رؤیت هلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی شدن رؤیت آن باید روزه بگیرند.

برای ورود سریعتر: