نقطه برش و کویتوس – بهاره هندیجانی


تشنج نوشتاری و کویتوس

افراد دارای اضافه وزن برای کاهش وزن از روش های مختلفی استفاده کرده اند. یکی از روش هایی که ممکن است در این زمینه بیاموزند ، تکنیک های تعیین توالی محلی است. کاویتاسیون یکی از اصلی ترین روشهای طبقه بندی است. این روش برای همه م thoseثر است از کسانی که ممکن است در نگاه اول چاق به نظر نرسند اما در قسمت های خاصی از بدن از جمله شکم چربی پیدا می کنند تا افرادی که اضافه وزن دارند.

این روش نیازی به بستری شدن ، بیهوشی ، زمان بهبودی و غیره ندارد. و این یک روش غیر تهاجمی و بدون درد برای کمک به زیبایی بدن است. امواج فراصوت در سیستم انعقاد استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید