نقش بسازبفروش‌ها در کنار گذاشتن آتش نشانی از ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها/ تلخی حادثه پلاسکو چه زود شیرین شد!
یک متخصص ایمنی تاکید کرد: بخشی از جوسازی‌ها و نارضایتی‌ها از سازمان آتش نشانی از سوی سودجویان و سازندگانی است که از اعمال و رعایت قانون ایمنی ناخشنود هستند و صرفا موضوع ایمنی و آتش نشانی را بحثی هزینه‌زا در فرآیند ساختمان‌سازی می‌دانند و همواره تلاش‌شان بر این بوده است که سد محکم آتش نشانی را از سر راه خود بردارند.