نروژ شهرک‌های اسرائیلی را مجازات می‌کند: محصولات شهرک‌سازی علامت‌گذاری شده‌انددولت نروژ: علامت مبدأ اسرائیل فقط برای محصولاتی مناسب است که از مناطق تحت کنترل اسرائیل قبل از ۴ ژوئن ۱۹۶۷ وارد شده باشند.