نرخ تورم شهریور ۴۲.۱ درصد بود – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم درصد تغییر سالانه میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به شهریورماه نسبت به مدت مشابه قبل از آن ۴۲.۱ درصد بوده که نسبت به دوره مشابه ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار جوان، نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۵ درصد و ۴۵.۳ درصد است که برای خانوارهای شهری ۰.۶ واحد درصد و خانوارهای روستایی ۰.۹ درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم ۲.۵ واحد درصدی

نرخ تورم نقطه ای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۴۹.۷ درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده است. یعنی خانواده های کشور به طور متوسط ​​۷/۴۹ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند.

نرخ تورم نقطه ای شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم نقطه ای گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با پنج واحد درصد کاهش به ۷۵.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با ۱.۵ واحد درصد کاهش به ۳۵.۴ درصد رسید.

بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری ۴۸.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۶.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه ۲.۲ درصد بود

تورم هر ماه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ تورم ماهانه شهریور ۱۴۰۱ به ۲.۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش داشت.

تورم ماهانه گروه های اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۱ درصد و ۲.۲ درصد بوده است.

نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری ۲.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است.