نجات 36 مهاجر غیرمعمول در قایق های لاستیکی در خارج از فتحیه.نجات 36 مهاجر غیرمعمول در قایق های لاستیکی در خارج از فتحیه.

دیدگاهتان را بنویسید